Foreningen Congos Børn

02-09-2024

Kontaktoplysninger

Tvedvangen 250, 2730 Herlev, cvr 43859927

Indsamlingsperiode

Fra den 3. september 2023 til den 2. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.congosboern.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 273441) og kontooverførsel (reg.nr.: 5442 kontonr.: 0247030).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte gadebørn i Kinshasa DR. Congo.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06785