Foreningen Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation

09-02-2024

Kontaktoplysninger

Christiansø 97, 3760 Gudhjem, CVR-nummer 27075746

Indsamlingsperiode

Fra den 10. februar 2023 til den 9. februar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.chroe.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 565553) og kontooverførsel (reg.nr.: 5396 kontonr.: 0251009).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation, som er en almennyttig og folkeoplysende forening, som har til formål i samarbejde med Christiansø Administration, at:

  • fremme kendskabet til og interessen for Ertholmenes natur, herunder især fuglelivet.
  • foretage og støtte naturvidenskabelig forskning og overvågning på Ertholmene.
  • arbejde for beskyttelse og bevarelse af Ertholmenes natur.
  • arbejde for driften og opretholdelsen af en fysisk feltstation på Ertholmene.
  • oplyse offentligheden om resultaterne af foreningens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06003