For Iran

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Jagtvej 111C, 1. 18, 2200 København N, CVR-nummer 43670395

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13565392).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at oplyse om frihedskampen i Iran, herunder oplyse om brud på menneskerettigheder.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler gives til menneskerettighedsorganisationer, eksempelvis Amnesty i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05922