FONDEN TROENS BEVIS

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Worsaaesvej 5,  1972 Frederiksberg C  CVR 19152502

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Hvordan må I samle ind?

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (troensbevis.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 122420) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 16580546).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for at drive kristen mission og evangelisering i Danmark og i udlandet samt på kristent grundlag at drive hjælpevirksomhed blandt nødlidende børn, unge og familier fortrinsvis i Ulandene og Østeuropa.
Der skal primært arbejdes på at forkynde evangeliet om Jesus Kristus for folkeslag, der endnu ikke har hørt evangeliet samt for kirkefremmede. Formålet søges fremmet ved samarbejde med og støtte til nationale kirker og indfødte missionærer

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07194