Fonden IBE - Ingen Bliver Efterladt

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Fjeldhammervej 5, 2610 Rødovre, CVR 42193755

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ibe.nu) og salg/auktion. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 656280) og kontooverførsel (reg.nr.: 5379 kontonr.: 0250813).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til støtte for Fonden IBE og dennes formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. .:   23-700-06188