Fonden Gotvedinstituttet

31-10-2024

Kontaktoplysninger

Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg C - CVR 74303528

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for markedsføring af Instituttets aktiviteter, med henblik på at udbrede Fonden Gotvedinstituttets formål, som er at videreføre Helle Gotveds gymnastikpædagogiske arbejde i Gymnastikhuset.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022, 2023, 2024, 2025

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00645

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1