Fonden for Træer og Miljø

31-05-2024

Kontaktoplysninger

Stensby Linie 13, 4773 Stensved, CVR-nr.: 89091411.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.gerlevparken.dk ).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 11411).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for vedligeholdelse og videreudvikling af Gerlevparkens rosenhaver og Den Danske Træsamling ved Jægerspris,
samt indslag til socialt samvær med de ca. 40 frivillige, der står for den daglige vedligeholdelse af parken

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06456