FOND F KRISECENTRET I FREDERIKSVÆRK

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Vognmandsgade 1, 3300 Frederiksværk  CVR 72107918

Indsamlingsperiode

fra den 1. december 2023 til den 30. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 380307) og kontooverførsel (reg.nr.: 6483 kontonr.: 2049973).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til ambulante forløb til kvinder og børn udsat for vold i nære relationer.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til donation til oplevelser og aktiviteter for børn og voksne på Frederiksværk Krisecenter.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til yderligere udvikling af ambulant rådgivning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06968