Fiskeklub København

25-01-2024

Kontaktoplysninger

Ved Slusen 27, 1., 2300 København S - CVR 42783471

Indsamlingsperiode

Fra den 26. januar 2023 til den 25. januar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fiskeklubkbh.dk), online indsamlingsplatform (www.kickstarter.com, www.onlinefundraising.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 3362EK) og kontooverførsel (reg.nr.: 7700 kontonr.: 1458355).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til erhvervelse af nyt klubhus samt eventuel istandsættelse.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne returneres til donorerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05824