Fiq-child-aid.org

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Pelargonievej 5, st. th.   2000 Frederiksberg   CVR 35366784

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.fiq-child-aid.org)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 111175) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12643888).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til hjælp til udsatte og hjemløse samt hjælp til børn og enlige forældre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07617