FH Sydfyn

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Møllergade 56, 5700 Svendborg, cvr 26498813

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via postomdeling/flyers.

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 15389) og kontooverførsel (reg.nr.: 5378 kontonr.: 515457).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til genopbygning af de ukrainske bygningsarbejderes organisation i de områder, der er befriet fra russisk besættelse. Pengene kanaliseres gennem PROFBUD med hovedkontor i Kiev.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til humanitær indsats i Ukraine og kanaliseres gennem Dansk Flygtningehjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07360