Familien Mejlholms kamp mod kræft

10-07-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Lise Mejlholm. 

Indsamlingsperiode

Fra den 11. juli 2023 til den 10. juli 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via sociale medier (Facebook og Instagram) og SMS/mail. 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7402 kontonr.: 10003814).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Ole Mejlholm i forbindelse med, at han skal gennemgå kræftbehandling med godkendt videnskabelig behandling og/eller godkendt videnskabelig eksperimental behandling.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til tilskud til formålet eller til at lette tilværelsen for Ole Mejlholm og hustru Lise Mejlholm.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til at lette Ole Mejlholms og hustru Lise Mejlholms daglige tilværelse.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til at lette Ole Mejlholms og hustru Lise Mejlholms daglige tilværelse.
Et eventuelt overskydende beløb ved Ole Mejlholms død skal gå til Lise Mejlholm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06552