Fællesvirke Strandby

10-12-2024

Kontaktoplysninger

Haldsvej 27, 9970 Strandby, cvr 32914004

Indsamlingsperiode

Den 11. december 2023 til den 10. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 981077) og kontooverførsel (reg.nr.: 8090 kontonr.: 10018234).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til etablering af rekreativt område på et areal midt i byen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07133