Ethos

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Vinkelvej 18, 3540 Lynge, cvr 32721575

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.ethosngo.org)
  • sociale medier (Facebook)
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5445 kontonr.: 242137).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til foreningens arbejde jævnfør vedtægter §2, stk. 1. Foreningen er en velgørende forening med humanitære og sociale formål, herunder med fokus på at forbedre levevilkårene for udsatte mennesker via en bæredygtig udvikling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07201