Esbjerg Pride

29-03-2024

Kontaktoplysninger

Hjertingparken 384, 6710 Esbjerg V.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. marts 2023 til den 29. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, samt via hjemmeside (www.esbjergpride.dk) og sociale medier. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 774422) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13515271).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for afholdelse af eventet Esbjerg Pride.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. .:   23-700-06116