Enable

30-09-2024

Kontaktoplysninger

Ingeborgvej 17, 2920 Charlottenlund - CVR 29876738

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.enable.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for børnehjemmet Enable For Life i Tamil Nadu i Indien

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024, 2025

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00643

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1