Education Development Tanzania

31-05-2024

Kontaktoplysninger

Åskrænten 48, 6710 Esbjerg V - CVR 41990910

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.eb-tanzania.com), sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 675364) og kontooverførsel (reg.nr.: 5095 kontonr.: 1864243).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for børn og unge i Tanzania, herunder til udvikling af læring og trivsel samt udvikling af daginstitutioner og skoler i udvalgte områder i Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06312