DR Giro 413

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Emil Holms Kanal 20,  2300 København S   CVR 62786515

Indsamlingsperiode 

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • SMS/mail
  • TV/radio

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 724413) og kontooverførsel (reg.nr.: 3100 kontonr.: 7000413).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til foreninger og organisationer, der laver aktiviteter, projekter og event for socialt dårligt stillede børn og unge under 18 år i Danmark. Midlerne skal gå til projekter/aktiviteter eller lignende, der udelukkende gør en indsats for børnene

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07198