DOOLEXIA ApS

31-07-2024

Kontaktoplysninger

Jernbanegade 24, 1., 3480 Fredensborg - CVR 36470941

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2023 til den 31. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.doolexia.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 13634963).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til træningsforløb af personer med ordblindhed og talblindhed, samt andre med grundlæggende skriftsprogsudfordringer/taludfordringer, herunder analyse af data for evaluering af indsatser.
Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, har Doolexia besluttet at yde minimum 3 - 6 ekstra træningsforløb pr. år ved manglende donationer, hvori midlerne kan indgå.
Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til en velgørende organisation som: Julemærkefonden, Landsforeningen Læs&Stav, Ordblindeforeningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06574