Din, Min, Vores Jul Horsens

30-09-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Helle Bobjerg Jakobsen

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2023 til den 30. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • online indsamlingsplatform (Grant Compass)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 1685 kontonr.: 3231966187).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at give udsatte familier med børn en julefest med gaver og julemad.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til julegaver til børn af udsatte familier.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til andre sociale formål for udsatte familier.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til lignende arrangement næste år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06878