DIB - Dansk International Bosætningsservice

31-10-2024

Kontaktoplysninger

Klosterport 4,  8000 Aarhus C  CVR 13167230

Indsamlingsperiode

fra den 1. november 2023 til den 31. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.dib.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 94620) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1265380).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til medlemskabskontingenter, som er nødvendige for foreningens mulighed for at søge midler til udviklingsprojekter hos bl.a. CISU.
Dette understøtter DIBs udviklings- og nødhjælpsarbejde i det globale Syd, hvor vi har lokale partnere, som vi arbejder sammen med om at støtte marginaliserede og fattige befolkningsgrupper.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06853