DFUNK

31-07-2024

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 110, 1. th., 2200 København N, cvr 32003893

Indsamlingsperiode

Den 1. august 2023 til den 31. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events,
  • hjemmeside/donationsmodul,
  • online indsamlingsplatform,
  • sociale medier,
  • salg/auktion,
  • merchandise,
  • SMS/mail.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for DFUNK's drift samt konkrete nationale og regionale aktiviteter for og med unge, der er flygtet til Danmark. Midlerne fra indsamlingen kan også anvendes ved uforudsete og akutte behov for DFUNK's målgruppe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06490