Det Runde Bord

25-10-2024

Kontaktoplysninger

Flæsketorvet 68,  1711 København V   CVR 18538210

Indsamlingsperiode

fra den 26. oktober 2023 til den 25. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.detrundebord.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 92383) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1282864).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for indsatser på det sociale område,
ernæringsforbedrende tiltag, fællesskaber og inklusion for socialt udsatte medprimært fokus på medmennesker med massive psykiske og sociale
problemer samt misbrugs- og hjemløseområdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06948