Det nye DBFF

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Clara Pontoppidans Vej 83, 2. tv., 2500 Valby, cvr 44460939

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.detnyedbff.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • merchandise
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 8493 kontonr.: 4930242743).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til afvikling af stævner i forbundet.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til drift af foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07357