Det Kærlige Måltid

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Dyrehavevej 35,  8000 Aarhus C  CVR 39695227

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.detkaerligemaaltid.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 31254) og kontooverførsel (reg.nr.: 7110 kontonr.: 2389450).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for organisationens drift, såsom marketingsmaterialer, hjemmeside, emballage, forklæder, råvarer m.v.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06851