Det Islamiske Trossamfund i Danmark

16-03-2024

Kontaktoplysninger

Dortheavej 45,  2400 København NV  CVR  19307646

Indsamlingsperiode

Fra den 17. marts 2023 til den 16. marts 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion samt postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 960694) og kontooverførsel (reg.nr.: 5501 kontonr.: 9033989080).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til ombygning og renovering af nogle af forenings lokaler. I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til ombygning og renovering af resten af foreningens lokaler, som ikke er inkluderet i dette projekt.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til renovering af resten af forenings lokaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06081