Det Gamle Gasværk, Kultur- og Forsamlingshus

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Hougårdsvej 52, 1. tv., 8220 Brabrand - CVR 26326117

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9004 kontonr.: 1120724408).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for udskiftning af gammelt scenelys (med glødepærer) til moderne LED belysning.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, vil Crowdfunding sikrer projektet kun bliver gennemført hvis det når det fulde beløb inden udløbsdato.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til ekstra sceneudstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06051