Depressionsforeningen

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Slagelsegade 1, 3. tv.   2100 København Ø   CVR 20934506

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.depressionsforeningen.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 284825) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13750785).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte og styrke foreningens generelle arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07422