DEN SELVEJENDE INSTITUTION WAWCAS INTERNATIONAL

30-06-2024

Kontaktoplysninger

Vestergade 49B, 8000 Aarhus C - CVR 35957960

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.wawcasinternational.com).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 24652)

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til WAWCAS INTERNATIONALs vedtægtsbestemte formål om på nonprofit-basis at drive og videreudvikle et program, som primært i Nepal motiverer og hjælper fattige kvinder til at kunne etablere egen virksomhed og dermed styrke deres muligheder for at kunne forsørge sig selv og sikre deres børn en god skolegang

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06457