Den Selvejende Institution Frøslevlejren

14-06-2024

Kontaktoplysninger

Lejrvejen 105, 6330 Padborg

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2023 til den 14. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.froeslevlejren.dk), sociale medier (Facebook), merchandise og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (454959) og kontooverførsel (reg.nr.: 7910 kontonr.: 0002114182).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at realisere den udviklings- og handleplan, som er godkendt af Frøslevlejren. Det gælder: Landskabelig og bygningsmæssig bearbejdning, der fører dele af lejren tilbage til et mere autentisk udseende, fornyelse af udstillinger, publikumsrettede aktiviteter og events og formidlingstiltag for hele lejrens område.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes i overensstemmelse med DSI Frøslevlejrens formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06408