DEN PLESSENSKE SELSØ FOND

03-05-2024

Kontaktoplysninger

Selsøvej 30A, 4050 Skibby - CVR 16338346

Indsamlingsperiode

Fra den 4. maj 2023 til den 3. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (Selsøvej 30A, 4050 Skibby – CVR-nr.: 16338346).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 436886) og kontooverførsel (reg.nr.: 2670 kontonr.: 9035613703).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for ferieaktiviteter i sommerferie og efterårsferie for børn og voksne, både udendørs og på selve slottet, og til materialeindkøb.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til publikumsfaciliter, f.eks. møbler til cafeindretning.

Indsamlingsområde

Selsø Slots matrikel.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06300