Den nye friskole i Bogense

13-07-2024

Kontaktoplysninger

Mette Lucie Overvad Korsgaard

Indsamlingsperiode

Fra den 14. juli 2023 til den 13. juli 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events,
  • sociale medier (Facebook),
  • salg/auktion,
  • postomdeling/flyers,
  • andet – Lokalområdets sogneblad

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 6863 kontonr.: 1114201).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til depositum til ansøgning om opstart af ny friskole. Ansøgningen skal sendes til Undervisningsministeriet senest d. 15. august 2023, hvor der skal medfølge et depositum på 20.000 kr.
Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til:

  • Beløb under 250 kr. doneres til Børns Vilkår.
  • Beløb på 250 kr. eller over tilbageføres til giver.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til doneres til skolen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06562