Den lægefaglige Tænketank ATLAS

29-08-2024

Kontaktoplysninger

Østerbrogade 21, 5. th., 2100 København Ø, cvr 42430943

Indsamlingsperiode

Fra den 30. august 2023 til den 29. august 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 238021).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at indsamle midler, så vi kan publicere samt deltage i og afholde konferencer i vores arbejde, hvis sigte er at spille en rolle i den sundhedspolitiske debat og dermed skabe større lighed i sundhedsvæsnet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.   23-700-06692