Den danske Ukraine komite

08-03-2024

Kontaktoplysninger

Kongens Nytorv 22, 4.,1050 København K - CVR 43107216.

Indsamlingsperiode

Fra den 9. marts 2023 til den 8. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dduk.dk), online indsamlingsplatform (www.repiit.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 924084) og kontooverførsel (reg.nr.: 0542, kontonr.: 668633).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for det enhver tid legitime ukrainske forsvar og modstandskampen i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine 24. februar 2022.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til støtte for de ukrainske flygtninge i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06059.