Den Danske Klimaskovfond

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 57, 2400 København NV  CVR: 37719269

Indsamlingsperiode

Fra den 10. juni 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.klimaskovfonden.dk)
  • sociale medier (LinkedIn, Facebook og Instagram)
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 603870) og kontooverførsel (reg.nr.: 5471 kontonr.: 2328846).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for realisering af projekter i henhold til fondens formål: skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder i Danmark samt sikre hensynet til synergieffekter i fondens projekter, herunder biodiversitet, grundvand, rekreative områder, vandmiljø og friluftsliv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07943