Den Danske Klimaskovfond

09-06-2024

Kontaktoplysninger

Toftebakken 9, 4000 Roskilde, CVR-nr.: 37719269

Indsamlingsperiode

Fra den 10. juni 2023 til den 9. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (http://www.klimaskovfonden.dk/ ), sociale medier, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 603870) og kontooverførsel (reg.nr.: 5471 kontonr.: 2328846).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for realisering af projekter i henhold til fondens formål: skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder i Danmark
samt sikre hensynet til synergieffekter i fondens projekter, herunder biodiversitet, grundvand, rekreative områder, vandmiljø og friluftsliv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06440