DEN DANSKE BILLARD UNION

14-12-2024

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 20,  2605 Brøndby  CVR 86774615

Indsamlingsperiode

fra den 15. december 2023 til den 14. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.ddbu-fundraising.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 758525) og kontooverførsel (reg.nr.: 9219 kontonr.: 2190499599).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til inden for rammerne af DIF's love og med skyldig hensyntagen til de i § 1, stk. 2. nævnte organisationers bestemmelser, at fremme interessen for organiseret billardspil, så det dyrkes under sportslige former
samt at fremme udviklingen af billardsporten i samarbejde med klubber og andre interessenter, herunder organisationer, myndigheder, sponsorer, partnere og medier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07178