Delebarnets Vilkår

30-05-2024

Kontaktoplysninger

Sundholmsvej 8,  2300 København S  CVR 41629363

Indsamlingsperiode

fra den 1. juni 2024 til den 31. maj 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.delebarnetsvilkaar.dk)
  • online indsamlingsplatform (GoFundMe)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • merchandise
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 532969).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til foreningens vedtægtsbestemte formål, herunder aktiviteter, mærkesager og arbejde for børns trivsel gennem ligeværdigt forældreskab i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07908