De Anbragtes Vilkår

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Studiestræde 28, st., 1455 København K, cvr 34774080

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (deanbragtesvilkår.dk og wwwdeanbragtesvikar.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • merchandise
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2112 kontonr.: 9038215075).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at understøtte foreningens arbejde for at indsamle viden fra mennesker med anbringelseserfaring og bringe den i spil overfor politikere og praktikere på området for eksempel via topmøder og andre inddragelses-og støtteaktiviteter med tidligere og nuværende anbragte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-08003