DBL-KOONSO

19-06-2024

Kontaktoplysninger

Slotsalle 14, 6440 Augustenborg, cvr 33934297

Indsamlingsperiode

Fra den 20. juni 2023 til den 19. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • salg/auktion
  • merchandise
  • sociale medier (Facebook)
  • hjemmeside ( burkinaskole.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 655221) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 11011934).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitært arbejde i Burkina Faso.

  • Vandprojekt, det vil sige indsamling af midler til udgravning af brønd.
  • Etablering af køkkenhave med henblik på at landsbyen skal være selvforsynende med fødevarer.
  • Etablering af farmerskole med henblik på at støtte lokale farmere i omlægning af afgrøder til blandt andet ciafrø.
  • Derudover støtter foreningen sporadisk med udlevering af basale fødevarer i helt akutte situationer, hvor en mor står med sultende børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06729