Danske Baptisters Kvindenetværk

17-07-2024

Kontaktoplysninger

Midtagervej 7B, 8260 Viby J, CVR 28442548

Indsamlingsperiode

Fra den 18. juli 2023 til den 17. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, samt via hjemmeside/donationsmodul (www.baptistkvinder.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 56954) og kontooverførsel (reg.nr.: 3219 kontonr.: 3208031953).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for ”Familieplanlægning – en fælles opgave”, i samarbejde mellem Danske Baptisters Kvindenetværk og Women Department i baptistkirken i Burndi.
Samt at bidrage til at fremme kvindelig ledelse i kirker for at søge at reducere befolkningstilvæksten og styrke kvinderne i landdistrikterne i Burundi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06445