Dansk Vietnamesisk Forening - Privathospitalet i Bao Loc provinsen

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Linde Allé 33, 2720 Vanløse CVR 27708099

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.davifo.dk/indsamlinger)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 47465) og kontooverførsel (reg.nr.: 5301 kontonr.: 0007728164).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for provinshospitalet i Bao Loc provinsen i Vietnam og til lignende projekter i landet, som lever op til foreningens formål.
Midlerne skal benyttes til mere effektivt hospitalsudstyr samt udveksle fagpersoner mellem Danmark og Vietnam, når dette har absolut relevans og efter godkendelse af Indsamlingsudvalget og Davifos bestyrelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07080