Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse (Fond)

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup, cvr 14414584

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (diyanet.dk og www.bagis.diyane.dk
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • plakater/flyers
  • ved opstilling af indsamlingsbøtter

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 590105, 785785,152025, 891083, 679777, 775077, 418410 og 722300) og kontooverførsel (reg.nr.: 5078 kontonr.: 1044925) og kontanter.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges indenfor vedtægtsrammerne tilhørende Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Fond), herunder

- at hjælpe ofre og trængende mennesker, samt opfylde deres basale behov inden for rammerne af internationale humanitære hjælpeaktiviteter

- at bidrage til den akademiske udvikling af mennesker og samfund i nød ved at støtte uddannelsesinstitutioner

- at støtte humanitære, sundheds- og infrastrukturudviklingsprojekter i områder med naturkatastrofer, hungersnød og konflikter

- at øge kvaliteten af religiøse tjenester og religionsundervisning

- at øge bevidstheden om miljøet og sikre beskyttelsen af det naturlige miljø

- at støtte videnskabelige projekter og forskning relateret til det område, det tjener, samt gennemføre bistandsprojekter

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. .:    23-700-07123