Dansk Selskab for Tibetansk Kultur (Drepung Gomang)

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Jansvej 12,  2300 København S  CVR 10165822

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (DSTK.dk)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13868439).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Drepung Gomang. Foreningen yder økonomisk støtte til skolens elever, som enten er fattige eller forældreløse. Der ydes støtte til studiemateriale, mad og tøj, husleje og medicin.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07497