Dansk Myelomatose Forening

29-02-2024

Kontaktoplysninger

Kattingevej 5, 4000 Roskilde - CVR 27554687

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 29. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.myelomatose.dk/stoet-os/) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 46783) og kontooverførsel (reg.nr.: 6060 kontonr.: 5763907).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Dansk Myelomatose Forenings arbejde til at formidle nyheder og give støtte, råd og vejledning til patienter og pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06039