DANSK LAKSEFOND

21-05-2024

Kontaktoplysninger

Borupvej 94, 4140 Borup, cvr 17640682

Indsamlingsperiode

Fra den 22. maj 2023 til den 21. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events og via hjemmeside/donationsmodul (www.dansklaksefond.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 898616) og kontooverførsel (reg.nr.: 2191 kontonr.: 1485624283).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for sikring af selvproducerende stammer af laks og andre laksefisk i danske vandløb i samarbejde med offentlige myndigheder, der støtter dette formål. Samt at yde støtte til The Atlantic Salmon Fund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06437