Dansk Kvindesamfunds Krisecenter

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Vodroffsvej 40,  1900 Frederiksberg C  CVR  28906633

Indsamlingsperiode

fra den 1. december 2023 til den 30. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.krisecentrene.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyer
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 476810) og kontooverførsel (reg.nr.: 7132 kontonr.: 4010108).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for voldsudsatte kvinder og børn

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07002