Dansk Kvindesamfunds Krisecenter

2024

Kontaktoplysninger

Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.krisecentrene.dk), sociale medier (Instagram og Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7132 kontonr.: 4010108).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes ubeskåret til fordel for psykisk og fysisk voldsramte kvinder og deres børn på Dansk Kvindesamfunds Krisecentre. Midlerne går bl.a. til aktiviteter i og udenfor huset, hjælp til at afholde børnefødselsdage og udflugter med beboerne.
Midlerne går også til starthjælp til kvinder og børn, der skal etablere et nyt hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06471