DANSK KRISTELIG SYGEPLEJEFORENING.

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Gartnerparken 71, 8380 Trige, cvr 63141712

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.dks-forum.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via Stripe, nets, mobile betalingsløsninger (nr. 420611) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 2077613482).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til støtte foreningens generelle arbejde og indsatsområder. De indsamlede midler vil løbende blive anvendt til afholdelse af aktiviteter og andre tiltag, der understøtter foreningens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07047