Dansk Kherware-Mission

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Overager 33, 7120 Vejle Øst, cvr 29733333

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.kherwara.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 345606) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 0003026167).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at yde støtte og omsorg til gravide, ammende og udstødte kvinder i og ved Kherwara, Rajasthan, Indien og Bangladesh, samt fattigdomsbekæmpelse i Rwanda.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07414